QNAP TR-004 Moduł rozszerzający

994,00

Opis

Obudowa rozszerzająca RAID TR-004 z USB 3.0 umożliwia rozbudowę pojemności dysków serwera QNAP NAS lub komputera. Model TR-004 można też wykorzystać w roli bezpośrednio podłączanej pamięci zewnętrznej (DAS) — wystarczy podłączyć się do portu USB urządzenia, aby uzyskać dostęp do jego dysków. Obudowa TR-004 zawiera cztery wnęki dysków SATA 3,5 cala i obsługuje wiele opcji konfiguracyjnych macierzy RAID. W połączeniu z łącznością USB 3.0 Type-C pozwoliło to stworzyć niezawodne i bezpieczne rozwiązanie do rozbudowy przestrzeni dyskowej.

Szybszy transfer danych przez port USB 3.0 Type-C

Niezawodny odczyt i zapis dzięki obsłudze maksymalnie czterech dysków SATA

Przełącznik DIP trybu pracy dysków do wyboru sterowania sprzętowego lub programowego i ustawiania poziomu RAID

Zamykane kieszenie dysków zapobiegające przypadkowemu wyjęciu dysku

Przycisk wysuwania umożliwiający odłączenie odbudowy TR-004 od serwera NAS lub komputera*.

*Wymaga narzędzia QNAP External RAID Manager.

Błyskawicznie kopiowanie plików z urządzenia TR-004 na serwer NAS jednym naciśnięciem przycisku szybkiego kopiowania**

**W trybie napędu zewnętrznego wymaga serwera QNAP NAS z przyciskiem typu „touch copy”. Ta funkcja będzie obsługiwana w 2019 r. w kwartale drugim.

Szybka rozbudowa pamięci masowej z obsługą RAID

Model TR-004 to idealne rozwiązanie do rozbudowy pamięci masowej komputerów, szczególnie w przypadku laptopów, w których nie da się wymienić dysku na większy. Dzięki czterem wnękom dysków SATA 3,5 cala i obsłudze konfiguracji RAID model TR-004 umożliwia przechowywanie ogromnych ilości plików i danych przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony przed potencjalną awarią dysku.

Obsługa kilku poziomów RAID

Model TR-004 obsługuje różne konfiguracje RAID. W zależności od potrzeb można wybrać sprzętowe lub programowe sterowanie trybem RAID. Przełączniki DIP pozwalają ustawić tryb RAID najlepiej dopasowany do potrzeb: pojedyncze dyski, grupa JBOD, RAID 0, RAID 1/10 lub RAID 5. Ustawienia RAID można też konfigurować z serwera QNAP NAS lub za pomocą aplikacji QNAP External RAID Manager na komputerze.

Pojedyncze dyski

Każdy dysk jest traktowany jako odrębna przestrzeń, co pozwala uzyskiwać dostęp do każdego dysku z osobna.

Tryb JBOD

Wszystkie dyski są logicznie widoczne jako jeden duży dysk. Pozwala to w pełni wykorzystać dostępną przestrzeń, ale nie daje żadnej ochrony danych.

Tryb RAID 0

Dane są dzielone między wszystkie dyski. Poziom RAID 0 zapewnia największą wydajność, ale nie chroni danych przed awarią dysku.

Tryb RAID 1/10

Połowa łącznej pojemności jest używana do przechowywania danych, a druga połowa stanowi kopię tych danych. Zapewnia to doskonałą ochronę danych, ale kosztem dostępności tylko połowy pojemności zainstalowanych dysków.

Tryb RAID 5

Praca w trybie RAID 5 wymaga co najmniej trzech dysków. Informacje dotyczące parzystości są rozłożone równomiernie między wszystkie dyski, co pozwala połączyć optymalne wykorzystanie przestrzeni z ochroną przed awarią jednego dysku.

Tryb sterowania programowego

Ten tryb umożliwia sterowanie konfiguracją RAID z serwera NAS lub komputera.

Obsługiwany tryb RAID Rozbudowa serwera NAS Pamięć zewnętrzna dla serwera NAS Pamięć zewnętrzna dla komputera Windows/Mac Pamięć zewnętrzna dla komputera Linux
Sterowanie programowe Wymagane przełączenie w tryb sterowania programowego
Pojedyncze dyski –
JBOD
RAID 0/1/5/10
Wiele grup RAID – *

*-Komputery z system Linux rozpoznają partycje utworzone w różnych grupach RAID ale nie mogą tworzyć nowych.

Elastyczne zarządzanie pamięcią masową i jej konfigurowanie

W odróżnieniu od wielu innych obudów RAID model TR-004 umożliwia programowe sterowanie konfiguracją, co daje maksymalną elastyczność zarządzania. Do konfigurowania macierzy RAID i monitorowania kondycji dysków można używać Menedżera pamięci masowej i migawek na serwerze QNAP NAS lub narzędzia QNAP External RAID Manager na komputerze.

Uwaga: Podłączając model TR-004 do serwera NAS, można wybrać pracę w trybie rozbudowy serwera NAS lub w trybie pamięci zewnętrznej.

Użyj aplikacji Menedżer pamięci masowej i migawek, aby skonfigurować urządzenie TR-004 jako jednostkę rozbudowy pamięci masowej serwera QNAP NAS. W trybie rozbudowy pamięci masowej serwera NAS dostępne są nie tylko różne konfiguracje RAID, ale również zaawansowane funkcje serwera NAS, w tym pule magazynu i migawki. Wybierając tryb pamięci zewnętrznej, można używać modelu TR-004 jako pamięci podłączonej bezpośrednio (DAS).

QNAP External RAID Manager to narzędzie dla użytkowników komputerów Windows i Mac umożliwiające konfigurowanie i monitorowanie obudowy TR-004 oraz wyświetlanie jej statusu. Pozwala ono w prosty sposób konfigurować grupy RAID urządzenia TR-004 oraz szybko sprawdzać wydajność i kondycję macierzy RAID.

Elastyczność sposobu rozbudowy pamięci masowej

Model TR-004 pozwala obsłużyć różnorodne wymagania rozbudowy pamięci masowej w domu i biurze:

Scenariusz 1: Rozszerzenie pojemności serwera NAS

Modelu TR-004 można użyć zamiast konwencjonalnej jednostki rozbudowy serwera NAS.

Urządzenie TR-004 umożliwia między innymi rozszerzenie pojemności serwera NAS. Wystarczy podłączyć obudowę TR-004 do serwera NAS, a następnie użyć Menedżera pamięci masowej i migawek w celu łatwego skonfigurowania sposobu rozbudowy pamięci masowej i zarządzania rozszerzoną przestrzenią. Model TR-004 obsługuje wiele funkcji zarządzania pamięcią masową i plikami na serwerze QNAP NAS, umożliwiając między innymi tworzenie pul magazynu, wyszukiwanie plików w aplikacji Qsirch i organizowanie plików w aplikacji Qfiling.

Function QNAP TR-004 UX-500P Inne zewnętrzne urządzenie RAID/JBOD
Typ połączenia USB 3.0 USB 3.0 Zależnie od urządzenia
Wnęki dysków 4 5 Zależnie od urządzenia
Obsługiwane systemy QNAP QTS, Windows, macOS, Linux itd. QNAP QTS QNAP QTS, Windows, macOS, Linux itd.
Monitorowanie kondycji dysków Obsługiwane (QNAP QTS, Windows, macOS) Obsługiwane Nieobsługiwane
Sprzętowa ochrona RAID Obsługiwane (QNAP QTS, Windows, macOS) Nieobsługiwane Zależy od urządzenia
Utwórz pulę magazynu Obsługiwane (QNAP QTS, Windows, macOS) Obsługiwane Nieobsługiwane
Migracja RAID, rozszerzanie pojemności Nieobsługiwane Obsługiwane Zależy od urządzenia

Uwaga:
1. Model TR-004 nie obsługuje następujących serwerów NAS: modeli TS-128, TS-228, TS-131, TS-231, TS-431 i TS-431U oraz wszystkich modeli, w których nie da się zaktualizować systemu QTS do wersji co najmniej 4.3.6.
2. Model TR-004 może funkcjonować jedynie jako indywidualna pula magazynu lub wolumin na serwerze NAS. Nie ma możliwości połączenia jego puli magazynu lub woluminu z przestrzenią podłączonego serwera NAS. Na urządzeniu TR-004 nie można instalować aplikacji dla serwera NAS.
3. Dyski z serwera TR-004 można migrować tylko do innego serwera TR-004. Pliki i dane znajdujące się na dyskach przeniesionych z lub do innego urządzenia (w tym innego serwera NAS) nie zostaną rozpoznane.

Używaj modelu TR-004 zamiast konwencjonalnych modułów rozszerzających NAS

W roli zewnętrznej obudowy RAID model TR-004 jest urządzeniem w pełni autonomicznym i nie wykorzystuje żadnych dodatkowych zasobów systemowych serwera NAS. W porównaniu z modułem rozszerzającym UX-500P model TR-004 znacznie mniej obciąża system serwera NAS.

Porównanie użycia procesora serwera NAS podczas operacji odczytu i zapisu swobodnego

TR-004: odczyt 37.4 %TR-004: zapis 28.1 %UX-500P: odczyt 46.50 %UX-500P: zapis 52.30 %

Windows 10GB file transfer

Upload 199 MB/sDownload 227 MB/s

Testy przeprowadzono w laboratoriach QNAP. Wyniki mogą się różnić w zależności od środowiska.

Środowisko testowe 1:
Serwer NAS: TS-932X-2G
QTS 4.3.6.0726 kompilacja 20181011, czterordzeniowy procesor Annapurna Labs Alpine AL324 ARM Cortex-A57 1,70 GHz, 2 GB pamięci RAM, 4 x Seagate ST1000NM0033-9ZM173, RAID 5, wolumin pełny; jednostka LUN oparta na sektorach, wyłączone AIO, SMB 3.1
TR-004
QTS 4.3.6.0738 kompilacja 20181023, 4 x dysk SSD Samsung 850 PRO 512 GB, RAID 10, wolumin pełny
UX-500P
QTS 4.3.4.0736 kompilacja 20181010, 4 x dysk SSD Samsung 850 PRO 512 GB, RAID 10, wolumin pełny

Środowisko testowe 2:
TR-004:
Volume type: RAID 0; 4 x 1TB Seagate ST1000NM0033 HDD
Client PC: Intel® Core™ i7-7700HQ 2.8GHz CPU; 32GB RAM; Windows® 10 64-bit

Scenariusz 2: Pamięć zewnętrzna dla serwera NAS

Modelu TR-004 można używać jako pamięci zewnętrznej dla serwera NAS.

Zamiast używać urządzenia TR-004 do rozbudowy pojemności serwera QNAP NAS, można je wykorzystać jako dodatkową pamięć masową do tworzenia kopii zapasowych lub przenoszenia danych. Pozwala to między innymi wykonywać fizyczne migracje ogromnych zbiorów danych bez obciążania sieci. Gdy urządzenie TR-004 jest podłączone do serwera NAS, można monitorować jego kondycję i status w Menedżerze pamięci masowej i migawek na serwerze NAS.

Scenariusz 3: Zwiększenie przestrzeni dyskowej komputera

Modelu TR-004 można użyć w celu zwiększenia przestrzeni dyskowej komputera.

Urządzenie TR-004 pozwala szybko zwiększyć dostępną przestrzeń dyskową komputera. Ustawiając odpowiednią pozycję przełącznika DIP, można skonfigurować jeden ze sprzętowych trybów RAID lub wybrać zarządzanie za pomocą narzędzia QNAP External RAID Manager. Narzędzie QNAP External RAID Manager pozwala też monitorować kondycję i status urządzenia TR-004.

Uwaga: Oprogramowanie QNAP External RAID Manager wymaga systemu Windows 7 (lub nowszy), Windows Server 2012 R2 (lub nowszy), macOS 10.13 (lub nowszy)

Scenariusz 4: Międzyplatformowe udostępnianie plików

Urządzenie TR-004 może służyć do szybkiego przenoszenia plików między różnymi urządzeniami korzystającymi z różnych systemów plików.

Obudowa TR-004 jest kompatybilna z różnorodnymi urządzeniami — od serwera NAS po komputery Windows, Mac i Linux. Dzięki temu nadaje się idealnie do przenoszenia dużych plików między różnymi urządzeniami. Model TR-004 jest kompatybilny nawet z urządzeniami używającymi systemu plików exFAT*, co dodatkowo zwiększa wygodę pobierania i udostępniania plików z szerszego zakresu urządzeń.

*Aby uzyskać dostęp do urządzeń korzystających z systemu exFAT, należy zakupić dodatkową licencję.

Przedłuż okres gwarancji na sprzęt nawet do 5 lat

Model TR-004 jest objęty bezpłatną gwarancją 2-letnią. W razie potrzeby możesz wykupić przedłużenie gwarancji, aby korzystać z ochrony gwarancyjnej nawet przez 5 lat.

Procesor Mikroprocesor z osprzętem RAID
Wnęka dysków 4 dyski 2,5-calowe lub 3,5-calowe SATA 3 Gb/s
System jest dostarczany bez dysku twardego.

Kompatybilność dysków 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s hard disk drives
2.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s hard disk drives
2.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s solid state drives
You can only use one disk type (HDD or SSD) in a RAID group. Combining different types of disk in one RAID group is not supported.

TR-004 does not support the QDA-A2AR/ QDA-A2MAR.

Wymieniany podczas pracy
Port USB 3.0 1 x typu C USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1)
Wymiary (wys. x szer. x gł.) 168,5 × 160,2 × 219 mm
Waga (netto) 1,85 kg
Maks. liczba obsługiwanych dysków twardych/SSD 4
Typ dysku twardego 4 dyski 2,5-calowe lub 3,5-calowe SATA 3 Gb/s
Temperatura robocza 0-40 °C
Wilgotność względna 5-95% bez kondensacji, temperatura mokrego termometru: 27 ˚C
Zasilacz Zasilacz zewnętrzny 65 W, 100-240 V
Pobór mocy: Tryb uśpienia HDD 4,17 W
Pobór mocy: Tryb pracy, typowy 18,21 W
z całkowicie zapełnionymi dyskami

Wentylator 1 x 12cm (12VDC)
Poziom dźwięku 18,1 db(A)
Złącze bezpieczeństwa Kensington

Gwarancja: Producenta (24m)

Ceneo

Komputery

Serwery i urządzenia sieciowe

Serwery i podzespoły

Macierze dyskowe

QNAP TR-004 Moduł rozszerzający

drukarka przenośna, xiaomi mi 9t, laptopy gamingowe do 2000, micro sd hc, goclever predator fpv, htc ultra, dell inspiron 3593, xiaomi mi 10 pro 5g 8/256gb, jak zrobić obraz systemu na pendrive, dell u2719dc, robot vacuum cleaner, najlepsze nawigacje, kabel usb c iphone, wrt54gl, powerline adapter, intel i7 4770, msi cubi, aqara hub m2, czytnik kart, hp ink tank wireless 415

yyyyy